Advocaat

De Orde van Vlaamse Balies is de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.

Bemiddelaar

De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon.

Europees Centrum voor de consument

Het ECC België informeert je over je rechten als consument wanneer je goederen of diensten koopt in een ander

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een openbare en ministeriële ambtenaar die zijn functie uitoefent onder het statuut van een vrij beroep.

Huurdersbond

De huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders.

Justitiehuis

Een justitiehuis is een dienst bij Justitie die informatie verstrekt over justitie en een aantal kerntaken heeft.

Notaris

Het notarieel werkterrein is behoorlijk breed.

OCMW

Een OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welz

Unia

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Vakorganisaties

Werknemersorganisaties en organisaties van zelfstandigen komen op voor de belangen van hun leden.

Verbruikersunie

Een verbruikersunie is een organisatie die zich bezig houdt met de bescherming van de gebruikers.

Verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringsmaatschappij is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt.