02/07/2024

De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft een man veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-partner. Concreet had hij de remkabels van haar voertuig doorgeknipt. Voor de rechtbank stond het vast dat de beklaagde handelde met voorbedachtheid én met de intentie om te doden. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, met volledig probatie-uitstel voor een termijn van 5 jaar. Aan dit probatie-uitstel zijn wel een reeks strikte voorwaarden verbonden.

Feiten

Op 14 februari 2023 stelt een vrouw vast dat een kabel achter het rechtse voorwiel van haar auto deels is doorgesneden. Bij een verdere controle van het voertuig door een garagist en de takeldienst wordt vastgesteld dat de remkabels vooraan aan beide kanten deels zijn doorgesneden en dat achteraan rechts de ABS sensor en de harde remleiding volledig zijn doorgeknipt. Links achteraan was er geprobeerd om de handremkabel door te knippen, maar dit was niet gelukt. De vrouw verdenkt meteen haar ex-partner, met wie ze de relatie drie weken eerder had beëindigd.

Bij zijn eerste ondervraging ontkent de ex-partner iedere betrokkenheid. Bij zijn herverhoor geeft hij toe dat hij de remkabels aan de vier wielen bewust doorknipte, maar dat de ABS-kabel per ongeluk was. De beklaagde verklaart dat hij alleen materiële schade wou toebrengen. Volgens zijn visie zou de boordcomputer een fout aangeven, waardoor de wagen niet meer kon starten. Hij zegt dat hij niet de intentie had om zijn ex-partner te doden.

Motivering rechtbank

Voor de rechtbank staat het vast dat de beklaagde handelde met de intentie om te doden. Het doorknippen van de remkabels gebeurde doelbewust, net als de poging om de handremkabel door te knippen.

De rechtbank verwijst daarvoor naar volgende elementen uit het strafdossier:

  • De verklaringen van de garagist en de politie omtrent de schade aan de remkabels.
  • Het feit dat de beklaagde toegaf dat hij de kabels heeft doorgeknipt.
  • Het nazicht bij drie lokale garages waaruit bleek dat ondanks de schade het nog mogelijk was om met de betrokken auto te rijden. Tijdens het rijden zou het rempedaal dan niet meer naar boven zijn gekomen.
  • Wanneer men iemand doelbewust de weg opstuurt met een voertuig zonder remmen aanvaardt men het risico dat dit een dodelijke afloop kan kennen.

Het staat voor de rechtbank ook vast dat beklaagde met voorbedachtheid handelde. Dit blijkt onder meer uit het ruime tijdsverloop tussen de verschillende acties die de beklaagde heeft ondernomen (opzoekingen op internet, naar de woonplaats van het slachtoffer rijden, de sabotage plegen,…). De beklaagde bevond zich hierbij in een voldoende stabiele gemoedsgesteldheid.

Voor de rechtbank is er dus sprake van een poging tot doodslag met voorbedachten rade, wat juridisch overeenstemt met poging tot moord. De beklaagde moest zich hiervoor dan ook verantwoorden.

Strafmaat

De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft de beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, met een volledig probatie-uitstel voor een termijn van 5 jaar (uitgezonderd de periode van 5 maanden in voorhechtenis). Aan dit probatie-uitstel zijn wel een reeks strikte voorwaarden verbonden. Zo moet hij zich langdurig ambulant laten begeleiden voor zijn drugs- en psychosociale problematiek en geldt er een absoluut contactverbod met zijn ex-partner.

Aan zijn ex-partner moet de beklaagde een schadevergoeding van 3.149,63 euro betalen.