22/11/2023

Op 9 november 2023 ontving de ondernemingsrechtbank Leuven een eenzijdig verzoekschrift van de BV Superbeton, met zetel te Aarschot, strekkende tot de voortijdige beëindiging van de openbare gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord, waarin tevens aangifte van faillissement werd gedaan.

Bij vonnis van 17 november 2023 oordeelde de ondernemingsrechtbank Leuven dat een voortijdige beëindiging van de openbare gerechtelijke reorganisatie verantwoord was. Eveneens achtte de rechtbank de faillissementsvoorwaarden voldaan, en sprak zij het faillissement van de BV Superbeton uit.

Volgende curatoren werden aangesteld: (i) mr. K. Vanstipelen, advocaat met kantoor te 3400 LANDEN, Stationsstraat 108A, e-mail: karl.vanstipelen@dewaelpartners.be, en (ii) mr. W. Tirmarche, advocaat met kantoor te 3400 LANDEN, Stationsstraat 108A, e-mail: winny.tirmarche@dewaelpartners.be.

De heer W. Timmermans werd aangesteld als rechter-commissaris.

Schuldvorderingen kunnen ingediend worden via RegSol, binnen dertig dagen te rekenen vanaf 17.11.2023, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen vervat in artikel XX.155, §2 van het wetboek van economisch recht.