28/06/2024

In de afgelopen maanden zijn de vredegerechten en de politierechtbank van Leuven druk bezig geweest met een bijzonder waardevol initiatief: het volgen van cursussen gegeven door het Rode Kruis. Zowel de magistraten als het griffiepersoneel kregen de kans om aan te leren hoe ze moeten reanimeren en een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) kunnen gebruiken. De respons op de cursussen was overweldigend. De trainingen werden gegeven in Leuven, in Diest en in Tienen. Deze trainingen zijn niet alleen een investering in hun eigen vaardigheden, maar ook in de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap die zij dienen.

 

De Cursusinhoud

De cursussen van het Rode Kruis zijn uitgebreid en praktisch gericht. De deelnemers leren de basisprincipes van reanimatie, inclusief het uitvoeren van borstcompressies. Daarnaast krijgen ze uitgebreide instructies over het gebruik van een AED-toestel. Ook het uitvoeren van de stabiele zijligging bij een bewusteloos persoon werd aangeleerd.

 

De trainingen zijn hands-on en interactief, met veel gelegenheid voor oefenen en vragen stellen. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers zich echt vertrouwd voelen met de technieken en apparatuur.

 

Betekenis voor de nabijheidsrechtbank

Als nabijheidsrechtbank is het essentieel om dicht bij de mensen te staan, en dit gaat verder dan alleen juridische dienstverlening. Het kunnen bieden van eerste hulp in noodsituaties is een onmisbare vaardigheid die levens kan redden. De vredegerechten en de politierechtbank spelen een cruciale rol in het dagelijks leven van veel burgers, en door het volgen van deze cursussen tonen zij hun sociale betrokkenheid en inzet voor de gemeenschap op een zeer directe en tastbare manier. Ze zijn nu beter uitgerust om te reageren in noodsituaties, wat een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de burgers kan vergroten.

 

Positieve Reacties

De reacties van zowel de deelnemers als de gemeenschap zijn zeer positief. De cursussen worden gezien als een belangrijke aanvulling op de professionele vaardigheden van het gerechtspersoneel. "Het is goed om te weten dat we niet alleen juridisch, maar ook in levensbedreigende situaties iets kunnen betekenen," aldus een van de magistraten.

 

Toekomstplannen

Gezien het succes van deze eerste reeks cursussen, zijn er plannen om deze trainingen regelmatig te herhalen en mogelijk uit te breiden. Het Rode Kruis heeft al aangegeven bereid te zijn om verdere ondersteuning te bieden. Ook het IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) bekijkt de mogelijkheden om een gelijkaardig initiatief aan te bieden en hierbij andere hoven en rechtbanken te betrekken.

 

Conclusie

Het initiatief van de vredegerechten en de politierechtbank van Leuven om cursussen van het Rode Kruis te volgen, is een uitstekend voorbeeld van hoe juridische instellingen zich kunnen inzetten voor de bredere gemeenschap. Door zich te laten trainen in reanimatie en het gebruik van een AED-toestel, tonen de magistraten en het personeel hun betrokkenheid en bereidheid om in kritieke situaties op te treden. Dit initiatief versterkt niet alleen hun vaardigheden, maar ook de band met de burgers die zij dagelijks dienen.