08/12/2023

Door middel van deze beslissing heeft de voorzitter geoordeeld dat een tijdelijke en snelle heropening van de sluizen zich opdringt. Hierbij wordt bevolen om vanaf vandaag, 8 december 2023 om 16.00u, de sluizen onder het beheer van de NV De Vlaamse Waterweg te openen in tijdsblokken van eerst vier opeenvolgende uren en vervolgens (vanaf 9 december 2023 om 16.00u) in tijdsblokken van acht opeenvolgende uren.