27/06/2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Oudenaarde heeft vier beklaagden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen wegens inbraak bij een juwelier in Ronse. Volgens de rechtbank was sprake van internationaal banditisme, waarbij de daders als beroepscriminelen enkel naar ons land kwamen om zware criminaliteit te plegen.

Feiten

Op 26 juli 2023 breken vier Roemeense mannen binnen in een juwelierszaak in Ronse. In een leegstaand pand naast de juwelierswinkel hadden ze een gat gemaakt in een tussenmuur. Zo konden zij ongehinderd de vitrine leegroven. De totale buit werd geschat op 125.835,24 euro.

Via onder andere camerabeelden en telefonie-onderzoek kwam de politie op het spoor van de vier beklaagden en de voertuigen die bij de inbraak werden gebruikt. Uit de beelden bleek dat de kraak zorgvuldig werd voorbereid. Zo was er sprake van voorverkenning van de juwelierszaak.

De eerste beklaagde wordt op 10 november 2023 gearresteerd in Spanje en uitgeleverd aan de Belgische politie. Bij zijn ondervraging verklaart hij dat hij niks met de diefstal te maken heeft. De tweede beklaagde wordt op 11 december 2023 in Roemenië gearresteerd en aan de Belgische politie uitgeleverd. Hij geeft zijn betrokkenheid wel toe en wijst ook de andere beklaagden aan.

Tenlasteleggingen

De vier beklaagden moesten zich voor de rechtbank verantwoorden  voor diefstal met braak en bendevorming.

Ze bleken alle vier absoluut niet aan hun proefstuk toe. Zo werd de eerste beklaagde reeds vier keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten: tweemaal in Roemenië (in 2007 en in 2010), in Oostenrijk (2014) en in Portugal (2017). In ons land werd hij onder een alias ook al twee keer correctioneel veroordeeld.

Ook de tweede beklaagde werd in zijn thuisland reeds meerdere keren veroordeeld tot gevangenisstraffen. In 2015 (Italië) en 2016 (Duitsland) liep hij ook al veroordelingen op.

De derde beklaagde stond in Nederland en Frankrijk gekend voor gelijkaardige diefstallen met braak en werd reeds eerder 8 keer veroordeeld. De vierde beklaagde liep ook al 4 veroordelingen op.

Strafmaat

De rechtbank heeft de eerste, derde en vierde beklaagde telkens veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 37 maanden. De tweede beklaagde kreeg een hoofdgevangenisstraf van 3 jaar.

De derde en de vierde beklaagde werden bij verstek veroordeeld. Hun onmiddellijke aanhouding werd gevorderd.

Het ging om een duidelijk goed georganiseerde en voorbereide diefstal. Er was sprake van internationaal banditisme, waarbij de daders als beroepscriminelen enkel naar ons land kwamen om zware criminaliteit te plegen om vervolgens weg te vluchten naar het buitenland.