27/06/2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent heeft verschillende jonge beklaagden veroordeeld wegens onder andere oplichting, diefstal en valsheid in informatica. Via valse profielen op sociale media lieten ze hun slachtoffers onder andere betalen voor escortservices die nooit werden uitgevoerd. Er werd ook gewerkt met zogenaamde moneymules, waarbij rekeningen van andere beklaagden werden gebruikt om gelden op te laten storten. In totaal werden een bedrag van 77.000 euro en diverse luxegoederen verbeurd verklaard. Twee beklaagden moeten ook schadevergoedingen voor in totaal 64.764 euro betalen aan de burgerlijke partijen.

Feiten

Maar liefst 13 jonge beklaagden moesten zich voor de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden voor onder andere oplichting, diefstal, manipulatie van informaticagegevens, witwassen en deelname aan een strafrechtelijke vereniging. Zij maakten onder meer valse profielen aan op sociale media (Facebook, Messenger en Tiktok), waarbij ze ook foto’s gebruikten van een bekende influencer. Via die valse profielen vroegen ze vaak kwetsbare slachtoffers om geld, of boden ze escortservices aan die deels of volledig op voorhand moesten worden betaald via overschrijving. De escortservice werd nadien nooit uitgevoerd. Er werd ook geld gevraagd voor naaktfoto’s, die de beklaagden echter van het internet plukten. Enkele slachtoffers hebben gedurende lange tijd grote bedragen aan hen overgemaakt.

In totaal zouden bepaalde beklaagden tienduizenden euro’s hebben ontvreemd van honderden slachtoffers. Het geld werd gespendeerd aan luxegoederen, kledij, reizen en een auto. Deze feiten vonden plaats tussen juni 2020 en mei 2022.

Na een klacht van een slachtoffer werd een politioneel en later een gerechtelijk onderzoek gestart. Op basis van bankgegevens konden de beklaagden worden geïdentificeerd. Bij verschillende huiszoekingen bij diverse beklaagden werden cash gelden, gsm’s en luxegoederen in beslag genomen.

Uiteindelijk stelden slechts 9 slachtoffers zich burgerlijke partij, net als de bekende influencer wiens foto’s werden gebruikt voor de opmaak van een vals profiel.

Concrete tenlasteleggingen

De beklaagden moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor volgende tenlasteleggingen:

  • manipulatie van informaticagegevens om onrechtmatig economisch voordeel te verwerven
  • valsheid in informatica, en gebruik ervan
  • oplichting met verzwarende omstandigheden
  • oplichting
  • gewone diefstal met verzwarende omstandigheden
  • verwerven criminele vermogensvoordelen
  • leiderschap van een criminele bende
  • bendevorming

Beoordeling en strafmaat

Twee beklaagden werden aanzien als bedenkers en aanstokers van de feiten. Ze werden in die zin ook veroordeeld. Vier beklaagden werden vrijgesproken. Zij werden enkel vervolgd voor feiten van witwassen van gelden, maar de rechtbank oordeelde dat zij niet op de hoogte waren van de wederrechtelijke afkomst van de gelden en bijgevolg te goeder trouw waren.

Bij straftoemeting werd voor elk van de beklaagden rekening gehouden met hun specifieke aandeel in de feiten, maar ook met hun vaak nog zeer jonge leeftijd op het moment van de feiten en de evolutie die ze sindsdien hebben doorgemaakt.

Eerste beklaagde

De eerste beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, met probatie-uitstel voor een termijn van 5 jaar (uitgezonderd de periode in voorhechtenis). Aan dit probatie-uitstel zijn wel diverse strikte voorwaarden verbonden. Zo moet de beklaagde een gepaste professionele en gespecialiseerde psychosociale begeleiding volgen. Een bedrag van 45.000 euro en diverse luxegoederen werden verbeurd verklaard.

Bij de straftoemeting werd rekening gehouden met haar belangrijk aandeel in de feiten, net als met het gegeven dat zij onmiddellijk, na een eerste tussenkomst van justitie en waarbij zij een tijd in voorhechtenis heeft doorgebracht, nieuwe gelijkaardige feiten heeft gepleegd.

Tweede beklaagde

De tweede beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, met uitstel voor een termijn van 5 jaar (uitgezonderd de periode in voorhechtenis). Een bedrag van 25.000 euro en diverse luxegoederen werden verbeurd verklaard.

Derde beklaagde

De derde beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Een bedrag van 2.000 euro en diverse luxegoederen werden verbeurd verklaard.

Vierde beklaagde

De vierde beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Een bedrag van 2.500 euro en diverse luxegoederen werden verbeurd verklaard.

Vijfde beklaagde

De vijfde beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Een bedrag van 1.500 euro werd verbeurd verklaard.

Zesde beklaagde

De zesde beklaagde werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, met uitstel voor een termijn van 5 jaar. Een bedrag van 900 euro werd verbeurd verklaard.

Zevende beklaagde

De zevende beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

Negende beklaagde

De negende beklaagde werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar. Een bedrag van 100 euro werd verbeurd verklaard.

Twaalfde beklaagde

De twaalfde beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar.

De achtste, tiende, elfde en dertiende beklaagde werden vrijgesproken.

De eerste en tweede beklaagde moeten ook schadevergoedingen voor in totaal 64.764 euro betalen aan de burgerlijke partijen.

De rechtbank beoordeelde de feiten als zeer ernstig. De beklaagden lieten zich alleen leiden door geldgewin op gemakkelijke en soms zeer kwetsbare slachtoffers.