07/02/2024

Vandaag presenteert de familierechtbank in Gent haar pilootproject rond het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor kinderen in familiezaken. Elk kind vanaf lagere schoolleeftijd betrokken bij een scheidingsprocedure, wordt sinds 1 februari begeleid door een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft twee voorbereidende gesprekken met het kind. Hij/zij is ook aanwezig op de inleidingszitting bij de familierechter en meldt  op dat moment aan de rechtbank of het kind een gesprek wil met de familierechter (al dan niet in zijn/haar eigen aanwezigheid). Er zijn al 38 vertrouwenspersonen die de vierdaagse opleiding genoten.

Het doel van het project is de aandacht op het kind te richten in de soms moeilijke, conflictueuze situaties rond een echtscheiding. De vertrouwenspersoon kan minderjarigen informeren over de procedure en hen geruststellen. Wanneer kinderen goed op de hoogte zijn van hun rechten, worden die ook beter gewaarborgd.

Het pilootproject werd uitgewerkt in samenwerking met de Balie Gent en wordt opgevolgd door de faculteit recht en criminologie van de UGent.

Meer weten? Lees bijgevoegd persbericht.