Het Belgische recht voorziet in verschillende manieren om een zaak voor een rechtbank te brengen. In rechtbanktermen spreekt men over 'het inleiden van een vordering bij de rechtbank'. De meest gebruikelijke manier is de dagvaarding.

Partijen kunnen ook overeenkomen om een gezamenlijk verzoekschrift in te dienen en vrijwillig te verschijnen voor de rechter.

In de gevallen waarin de wet het toelaat, kunt u een zaak beginnen via een verzoekschrift op tegenspraak dat u naar de griffie stuurt of op de griffie indient. De griffier roept de partijen dan per brief op om te verschijnen op de zitting.

Daarnaast kan u in door de wet voorziene uitzonderlijke gevallen via uw advocaat een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

De tegenpartij wordt dan niet op de hoogte gebracht van de zaak. Omdat de tegenpartij zich niet kan verdedigen, is deze procedure aan strikte voorwaarden gebonden. Op deze manier een rechtszaak beginnen kan enkel in hoogdringende gevallen, wanneer er geen specifieke tegenpartij gekend is of wanneer het noodzakelijk is dat de tegenpartij niet op de hoogte is van de procedure.