De procureur des Konings, de afdelingsprocureurs, de eerste substituten en de substituten vertegenwoordigen het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank.

Samen vormen zij het parket van de procureur des Konings.

In strafzaken komt het parket van de procureur des Konings tussen vanaf het strafrechtelijk onderzoek.

Wanneer de zaak aan de strafrechter wordt voorgelegd voor behandeling ten gronde, vordert het openbaar ministerie de toepassing van de strafwet.

Na de uitspraak van de straf waakt het erover dat die ook wordt uitgevoerd.

In burgerlijke zaken geeft het openbaar ministerie een (schriftelijk of mondeling) advies over het geschil in de bij wet bepaalde gevallen en telkens wanneer de zaak de openbare orde raakt.

Categorie
Staande magistraten