Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Stand van zaken en voortgang van de werkgroepen traject autonomie

  • + inclusief aanpak College van 30/01 exclusief gewijd aan autonomie
  • + voorbereiding strategische seminarie Beleidscel 3 en 4/02/2023
14.30 u.

2.1 Trimestriële feedback werkzaamheden SD:

  • Cel SPC
  • Cel HRM

15.00 u.

3.1 One page Werkingsverslagen

15.15 u.

4.1 Advies aan het College inzake datagovernance

4.2 Vraag Raad hoofdgriffiers inzake informatieplicht vonnis

16.15 u.

5.1 Voorstel verdeling van de vacatures budgetfiche 209 (REA)

17.15 u.

6.1 Databank vonnissen

  • verslag stuurgroep "Jurisdiction & AI"
  • validatie van de pseudonimisering
18.00 u.

7.1 Goedkeuring ontwerp PV College 19.12.2022

7.2 Boordtabel collegebeslissingen ter info

18.00 u.

8.1 Organisatie van een TEAMBUILDING pijlers RO (voorstel Kabinet)

8.2 Maandelijkse vergaderingen DIRCO: voorstel van onderwerpen

8.3 Toerekening van het exact aantal effectieve personeelsleden in de rechtbanken