Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Presentatie en opvolging projecten TSI (EU-subsidiëring) 

1.2 Traject autonomie

  • Beslispunten en standpunten / keuzes College (teksten 10/3 -- 17/3 plenaire)
  • Feedback werkgroepen autonomie en P&O (welzijn, personeelscategorieën)   
14.30 u.

2.1 Gerechtelijk stagiairs 2023 – adviesvraag minister (deadline 12/3)

2.2  Detachering griffier/hoofd van de dienst naar IGO

2.3 Automatisme toepassing statuut ambtenarenzaken in RO

16.00 u.

3.1 Voorontwerp van wet inzake korpschefs NL & FR vrederechters en politierechtbank gerechtelijk arrondissement Brussel 

16.30 u.

4.1 Goedkeuring ontwerp PV van de vergadering dd. 20/02 & 27/02/2023

4.2 Opvolgingstabel Collegebeslissingen

16.45 u.

5. Varia