Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Traject autonomie: stand van zaken WG en feedback ‘plenaire’ 17/03 

14.00 u.

2.1 Periodiek overleg tussen College en kabinet

  • gerechtelijk landschap: masterplan gebouwen en art 186 Ger. Wb.
  • stand van zaken overbevolking gevangenissen
  • uitvoering van korte straffen
15.30 u.

3.1 Ontwerp-advies inzake veiligheidsverificatie magistraten en gerechtspersoneel 

3.2 Kader arbeidshoven

3.3 Optimalisatie van de personeelskredieten en controle van de personeelsgegevens 
gerechtspersoneel

16.45 u.

5.1 Goedkeuring ontwerp PV van de vergadering van 6 & 13 maart 2023

5.2 Boordtabel Collegebeslissingen

17.30 u.

5. Varia